Niet-onderwijsvolgende jongeren

Iedereen die geen onderwijs of geen regulier onderwijs volgt.
Tot het niet-reguliere onderwijs worden gerekend alle opleidingen of cursussen met een duur van korter dan 6 maanden. Daarnaast omvat het niet-reguliere onderwijs ook de schriftelijke of online opleidingen op mbo en hbo niveau, inburgeringscursussen en bedrijfsopleidingen met een duur van korter dan 1 jaar.