Netto arbeidsparticipatie 

Werkzame beroepsbevolking (iedereen met betaald werk voor tenminste 12 uur per week) als aandeel van de bevolking.