Maatregelen van kinderbescherming

Als de ouders de verzorging en de opvoeding van hun minderjarige kind niet aankunnen of het kind ernstig verwaarlozen of misbruiken, kan de rechter een maatregel van kinderbescherming nemen. Dit kan alleen wanneer vrijwillige jeugdzorg niet mogelijk is.

Het aantal ondertoezichtstellingen op 31 december van 1997 en 1998 is niet in StatLine (CBS) beschikbaar en is met lineaire interpolatie geraamd.