Jongeren in eenoudergezinnen (Caribisch Nederland)

Jongeren (0 tot 25 jaar) die wonen in een eenoudergezin. Onder een eenoudergezin wordt een particulier huishouden bestaande uit één ouder verstaan. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Bron: CBS, Bevolkingsstatistiek Caribisch Nederland.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine