Jongeren met jeugdzorg per gemeente

Voor vergelijking met het aantal jongeren dat in een gemeente woont, zijn alleen de jongeren meegeteld die op 31 december 2012 18 jaar waren of jonger.
Personen die op latere leeftijd nog jeugdzorg ontvangen vormen een uitzondering en zijn daarom buiten de vergelijking gelaten.