Internettoegang

De gegevens komen uit het onderzoek ‘ICT gebruik van huishoudens en personen’, dat het CBS sinds 2005 jaarlijks uitvoert onder 12- tot 75 jarigen. Sinds 2012 worden ook personen van 75 jaar of ouder ondervraagd. De tablet is in 2013 aan de vragenlijst toegevoegd.

In dit artikel zijn internetgebruikers gedefinieerd als personen die hebben aangegeven dat het huishouden waartoe ze behoren toegang heeft tot internet. De percentages wijken enigszins af van StatLine, waar de cijfers over 75-plussers niet zijn opgenomen.