Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor

De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor is een jaarlijkse enquête van het CBS in samenwerking met het RIVM. Het doel van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor is om een beeld te krijgen van de gezondheid, leefstijl, het zorggebruik en preventief gedrag van de thuiswonende Nederlandse bevolking. De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten “short questionnaire to assess health enhancing physical activity (SQUASH)”. Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie en duur van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:

  1. Fietsen en lopen in woon-werk- of woon-schoolverkeer

  2. Activiteiten op het werk of op school

  3. Activiteiten in het huishouden

  4. Wandelen, fietsen, buitenspelen, tuinieren en klussen in de vrije tijd

  5. Sporten

Daarnaast worden er in de gezondheidsenquête vragen gesteld over wekelijks sporten, lid zijn van een sportvereniging en abonnement sportaanbieder. De vragen over bewegen bij kinderen van 4 tot 12 jaar worden beantwoord door de ouder of verzorger. Vanaf 2017 publiceert het CBS over de nieuwe Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad voor personen van 4 jaar en ouder.