Drugs, heeft in de afgelopen maand cannabis gebruikt

Het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar dat in de maand voor het onderzoek cannabis (wiet of hasj) heeft gebruikt. Hierbij gaat het om de maandprevalentie van cannabis gebruik.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 2003, 2007, 2011, 2015 en 2017

De cijfers van 2003, 2007, 2011 en 2015 zijn afkomstig uit het Peilstationsonderzoek uitgevoerd door Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht.

De cijfers van 2017 zijn afkomstig uit het HBSC-onderzoek uitgevoerd door Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het HBSC-onderzoek is afgestemd op het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut. Vanwege deze afstemming, komt elke twee jaar nieuwe, goed vergelijkbare informatie beschikbaar over het middelengebruik van jongeren in Nederland.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine