Doorsnee inkomen of mediane inkomen

De middelste van de naar grootte gerangschikte inkomens. Dit betekent dat precies de helft van de populatie een lager of even groot inkomen heeft.