Deelname praktijkonderwijs

Het aantal of percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat een opleiding in het praktijkonderwijs volgt.

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor jongeren die onvoldoende capaciteiten hebben om een diploma te behalen. Het praktijkonderwijs is geen voorbereiding op vervolgonderwijs.

De gegevens over jongeren in het praktijkonderwijs zijn gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De teldatum is 1 oktober. De gegevens over het schooljaar 2004/'05 hebben betrekking op de situatie op 1 oktober 2004. Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2002/'03.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine