Alcohol (%, tweede- en vierde-klassers voortgezet onderwijs)

Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol heeft gedronken.

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD'en en het RIVM.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine