Depressie

Percentage jongeren met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: ‘Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden een depressie?’ Zelfrapportage op basis van een vraag naar depressie levert een hele grove indicator over depressie op. In de Nemesis-3 studie van Trimbos-instituut werd vastgesteld dan in de periode 2019/2022 11,5 procent van de 18 tot 25-jarigen voldeed aan de DSM-5 criteria van een depressieve stoornis. De cijfers uit de Nemesis-3 studie zijn te vinden op de Staat van Volksgezondheid en Zorg: Depressieve stoornis: prevalentie | De Staat van Volksgezondheid en Zorg (staatvenz.nl)