Acute onveiligheid

Van acute onveiligheid is meestal sprake als er voldaan wordt aan de onderstaande twee criteria

  • Is er iemand in direct fysiek gevaar en heeft direct bescherming nodig? Of is hier een vermoeden van?
  • De inschatting is dat de komende dagen de situatie onveilig is.
    De vermoedelijke pleger heeft toegang tot slachtoffer, vuurwapenbezit, ontbreken van zicht op situatie door derden.