Veel minder jeugdige verdachten van misdrijven

Veiligheid en justitie | 24-11-2015 17:11

In 2014 zijn 73 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar (2,4 procent van alle jongeren) geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dat is 43 procent minder dan in 2007. Van alle door de politie geregistreerde verdachten was in 2014 een derde een jongere. In 2007 was dit nog 39 procent.

In Den Haag zijn in 2014 naar verhouding de meeste jongeren als verdachte geregistreerd: 4,5 procent van alle jongeren). In Rotterdam en Amsterdam is dit 4,1 procent respectievelijk 3,9 procent. In veel kleine plattelandsgemeenten, bijvoorbeeld in delen van het Groene Hart en in Overijssel, is het aandeel verdachten onder jongeren relatief laag.

Aandeel geregistreerde verdachten per 10 duizend jongeren (12 tot 25 jaar) naar gemeente, 2014

Het aandeel jeugdige verdachten hangt sterk samen met de stedelijkheid van de woonbuurt. In de meest stedelijke buurten is ruim 3 procent van de jongeren verdachte, in de minst stedelijke gebieden is dit gemiddeld 1,6 procent.

Het percentage geregistreerde verdachten is onder minderjarigen (12- tot 18-jarigen) over het algemeen beduidend kleiner dan onder meerderjarigen (18- tot 25-jarigen). In de zeer sterk stedelijke gebieden is het aandeel minderjarige verdachten echter juist groter. Dit hangt samen met de naar verhouding hoge aantallen vermogensdelicten, zoals diefstal en vernielingen die minderjarigen plegen in deze gebieden.

Lees meer over de criminaliteit onder jongeren in hoofdstuk 7 van het Jaarrapport 2015 (pdf) van de Landelijke Jeugdmonitor.