Veel jeugdige rokers in het noorden

Gezondheid en welzijn | 24-11-2015 17:11

In 2010/2014 rookt ruim 14 procent van de jongeren van 12 tot 20 jaar. Vooral in het noorden van het land ligt dit percentage hoog. De regio Drenthe telt het hoogste aandeel rokende jongeren (19 procent). De regio’s Groningen en Hollands-Noorden volgen met elk 18 procent jonge rokers. Het laagste percentage rokers onder 12- tot 20-jarigen is te vinden in het midden van het land. In de GGD-regio’s van Amsterdam, Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek is het aandeel jonge rokers 11 procent.

Van de 12- tot 20-jarigen die roken, rookt 63 procent dagelijks; 7 procent is een zware roker. Een zware roker rookt 20 sigaretten of meer per dag. Er zijn hierin geen verschillen tussen jongens en meisjes. Wel stijgt het percentage rokers met de leeftijd, van minder dan 1 procent onder 12-jarigen tot 31 procent onder 20-jarigen. Ook zijn er verschillen naar herkomst. Allochtone jongeren van niet-westerse herkomst roken minder vaak (9 procent) dan autochtone en westers-allochtone jongeren (15 procent en 17 procent).

Jongeren (12 tot 20 jaar) die roken per GGD-regio, 2010/2014

Lees meer over rokende jongeren en hun gezondheid in hoofdstuk 6 van het Jaarrapport 2015 (pdf) van de Landelijke Jeugdmonitor.