Ruim 1 op de 3 jongeren is geïnteresseerd in politiek

Gezondheid en welzijn | 29-04-2015 10:04

In hoeverre participeren jongeren in de maatschappij? We kunnen dit meten aan de hand van participatie op drie verschillende niveaus: sociaal, maatschappelijk en politiek. De meeste jonge mannen en vrouwen hebben dagelijks contact met vrienden en wekelijks met familie. Bijna de helft van hen zet zich wel eens in als vrijwilliger. Ondanks dat de interesse in politiek over het algemeen minder groot is onder jongeren in vergelijking met bijvoorbeeld dertigers of veertigers, heeft toch meer dan de helft zich actief ingezet om iets politiek aan de orde te stellen.

Jonge mannen hebben meer interesse in politiek dan jonge vrouwen

Jongeren van 18 tot 25 jaar hebben minder interesse in de politiek dan gemiddeld. Van de jongeren geeft 35 procent aan tamelijk of zeer geïnteresseerd te zijn; onder dertigers en veertigers is dit bijna de helft. Jonge mannen zijn vaker geïnteresseerd in politiek dan jonge vrouwen; 41 procent is geïnteresseerd, tegenover 30 procent van de vrouwen. De meerderheid van de jonge vrouwen (zeven op de tien) geeft aan weinig tot niet geïnteresseerd te zijn in politiek; onder jonge mannen is dat bijna zes op de tien.

Meer dan de helft van de 18- tot 25-jarigen is actief betrokken bij de politiek. Ouderen, vooral 65-plussers, zijn minder vaak actief betrokken bij de politiek, ondanks hun gemiddeld grotere politieke interesse. Jonge mannen en vrouwen zijn even vaak actief betrokken bij de politiek, maar verschillen wel in de manier waarop: jonge vrouwen doen vaker mee aan een handtekeningenactie, terwijl jonge mannen vaker over politieke onderwerpen discussiëren.

Politieke interesse onder jonge mannen groter dan onder jonge vrouwen

Helft van de jongeren doet vrijwilligerswerk

Bijna de helft van alle 15- tot 25-jarigen heeft zich minimaal een keer ingezet als vrijwilliger in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Mannen en vrouwen doen even vaak vrijwilligerswerk. Wel verschillen zij in het soort organisatie waar zij vrijwilligerswerk voor doen. Jonge mannen zetten zich vaker in voor een sportvereniging (25 procent). Dat aandeel ligt onder jonge vrouwen met 17 procent beduidend lager.

Jonge mannen doen vaker vrijwilligerswerk op sportverenigingen

Drie kwart van de 15- tot 25-jarigen heeft dagelijks contact met vrienden

Bijna een op de drie 15- tot 25-jarigen heeft dagelijks contact met familieleden (buiten hun eventuele eigen gezin). Jonge vrouwen hebben vaker dagelijks contact met familie dan jonge mannen: 38 procent tegenover 26 procent. Jongeren hebben aanzienlijk vaker contact met vrienden dan met familie. Drie kwart heeft dagelijks contact met vrienden, jonge mannen hebben dit iets vaker (79 procent) dan jonge vrouwen (72 procent). Slechts een kleine groep (minder dan 5 procent) heeft minder dan een keer per week contact met vrienden.

Meerderheid van jongeren heeft dagelijks contact met vrienden; dagelijks of wekelijks met familie.