Regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf

Nader onderzoek | 18-06-2018 17:06

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) voerde Significant een onderzoek uit naar regionale verschillen in jeugdhulpgebruik met verblijf.

Onder jeugdhulp met verblijf vallen verschillende vormen van jeugdhulp, zoals: pleegzorg, verblijf in behandelgroepen, gezinshuizen, deeltijdverblijf in behandelgroepen, gesloten plaatsing (JeugdzorgPlus). Het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf nam na de decentralisatie vanaf 2015 eerder toe dan af. Dit geldt ook voor de zwaardere vormen van verblijfszorg, zoals: gesloten plaatsing. Dit terwijl lichtere vormen van jeugdhulp met verblijf, zoals: pleegzorg, redelijk stabiel blijft en andere gezinsgerichte vormen van jeugdhulp met verblijf in verhouding tot de zwaardere vormen van jeugdhulp met verblijf achterblijven (Bron: CBS Beleidsinformatie jeugd). Uit eerder onderzoek komt naar voren, dat een deel van de verschillen kunnen worden verklaard door populatie- en overige kenmerken van gemeenten, en kenmerken van het lokale zorglandschap.