Rapportage Herhaald Nader Onderzoek Toegang Jeugdhulp

Nader onderzoek | 15-10-2018 13:10

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verplicht gegevens bij het CBS aan te leveren. Tweemaal per jaar worden deze gegevens gepubliceerd over het voorafgaande half jaar. Op basis van deze gegevens wordt periodiek nader onderzoek uitgevoerd op de toegang van de jeugdhulp en andere aspecten die opvallen in de gepubliceerde cijfers.

Mede op verzoek van de Tweede Kamer is anderhalf jaar na het eerste onderzoek, een Herhaald Nader Onderzoek Toegang Jeugdhulp uitgevoerd. Hoofdoel is te leren van de verschillende organisaties van de toegang tot Jeugdhulp en de ontwikkeling daarvan in de tijd.