Onderwijsdeelname Nederlandse jeugd hoger dan gemiddeld in Europa

Onderwijs | 30-09-2009 11:09

In Nederland volgen relatief veel jongeren een opleiding vergeleken met andere Europese landen. Ook verlaten minder jongeren dan gemiddeld in de EU het onderwijs zonder startkwalificatie.

Groot deel Nederlandse jeugd volgt nog opleiding

Een groot deel van de Europese jongeren van 15 tot 25 jaar gaat nog naar school. In de EU-27 volgde in 2006/’07 gemiddeld 60 procent van de 15- tot 25-jarigen een opleiding. Dat percentage lag in ons land iets hoger, op 68 procent. Ook in de buurlanden België en Duitsland volgen relatief veel jongeren nog een opleiding. Topper is echter Finland. Van de Finse jongeren van 15 tot 25 jaar volgde 71 procent nog onderwijs.

Nog te veel jongeren voortijdig van school

Van de 18- tot 25-jarigen in de EU-15 beschikte 17 procent in 2007 niet over een startkwalificatie. Dat was in 2000 nog 20 procent. In Nederland is het aandeel jongeren dat het onderwijs zonder startkwalificatie verlaat lager dan gemiddeld in de EU-15. Het percentage daalde in ons land van 16 in 2000 naar 12 in 2007. In de Europese Unie is afgesproken dat in de periode 2000 tot en met 2010 het aandeel jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten heeft, met de helft moet worden teruggebracht.

Aandeel jongeren (18 tot 25 jaar) zonder startkwalificatie in EU-15

Aandeel jongeren (18 tot 25 jaar) zonder startkwalificatie in EU-15

Bijna 140 miljoen jongeren in EU-27

In 2008 woonden er bijna 140 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar in de 27 landen van de Europese Unie. Zij vormen 28 procent van de totale bevolking in de EU-27. Dat aandeel ligt in Nederland iets hoger, 30 procent van de Nederlanders is nog geen 25 jaar. In buurland Duitsland wonen relatief weinig jongeren, 25 procent.

Aandeel jongeren (0 tot 25 jaar) in de EU naar land, 2008

Aandeel jongeren (0 tot 25 jaar) in de EU naar land, 2008

Meer informatie over jongeren in Europa komt aan bod in Jongeren in Europees perspectief, de 2e kwartaalrapportage 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor.