Nader onderzoek samenwerking jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg

Nader onderzoek | 07-11-2018 16:11

Het bijgevoegde onderzoek van ‘Partners in jeugdbeleid’ beschrijft hoe de jeugdgezondheidszorg (JGZ) haar rol speelt binnen het jeugddomein. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat de JGZ een bescheiden rol speelt bij de toegang tot jeugdhulp; 2,1% van alle verwijzingen naar jeugdhulp komt van een jeugdarts.

Hulpvragen die leiden tot jeugdhulp gaan in de meeste gevallen niet via de JGZ. Toch hoeft dit een succesvolle samenwerking niet in de weg te staan. Van belang is kennen en gekend worden. Gemeenten kunnen hierin een verschil maken door partijen bij aanvang bij elkaar te brengen, waarmee het kennen en gekend worden meer kan worden gerealiseerd.