Meeste 15-jarige vmbo-leerlingen in het noorden

Onderwijs | 24-11-2015 17:11

Bijna de helft van de 15-jarigen in Nederland volgt in het schooljaar 2014/’15 een vmbo-opleiding. Dit aandeel is vooral groot in gemeenten in Groningen en Friesland. Het aandeel vmbo’ers geeft een indicatie van het onderwijsniveau van jongeren in een gemeente.

Ruim twee derde in Marum naar vmbo

In het schooljaar 2014/’15 gaat 70 procent van de 15-jarigen in de Groningse gemeente Marum naar het vmbo. Met uitzondering van de Waddeneilanden heeft Marum hiermee van alle Nederlandse gemeenten het grootste aandeel vmbo’ers. Ook in het Groningse Grootegast en in de Friese gemeenten Kollumerland en Nieuwkruisland volgen relatief veel leerlingen een vmbo-opleiding. 15-jarigen in de Zuid-Hollandse gemeenten Oegstgeest en Wassenaar kiezen daarentegen juist relatief weinig voor het vmbo. Ditzelfde geldt voor jongeren in de provincie Utrecht en in Midden- en Zuid-Limburg.

Van G4 alleen in Rotterdam meer vmbo’ers dan gemiddeld

Van de vier grootste gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft Rotterdam de meeste 15-jarige vmbo-leerlingen. Bijna 52 procent van alle Rotterdamse 15-jarigen volgt in het schooljaar 2014/’15 een opleiding in het vmbo. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht ligt het aandeel 15-jarige vmbo-leerlingen tussen 41 procent en 42 procent.

Aandeel 15-jarigen in het vmbo naar woongemeente, 2014/'15*

Lees meer over 15-jarigen in het onderwijs in hoofdstuk 4 van het Jaarrapport 2015 (pdf) van de Landelijke Jeugdmonitor.