Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

Onderwijs | 14-11-2014 16:11

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland. Dat maakt het CBS bekend in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.

Bijna een derde van de 11-jarige jeugdzorgjongeren in speciaal onderwijs

Van de kinderen met jeugdzorg in de basisschoolleeftijd, volgde 24 procent in het schooljaar 2012-2013 speciaal basisonderwijs of onderwijs aan speciale scholen. Dat percentage neemt toe met de leeftijd, van 18 procent van de 5-jarigen tot 32 procent van de 11-jarigen. Dit is hoger dan gemiddeld: onder alle kinderen in Nederland gaat het om 2 procent van de 5-jarigen en 7 procent van de 11-jarigen. Van alle kinderen in de basisschoolleeftijd die speciaal basisonderwijs of onderwijs aan een speciale school volgen krijgt 14 procent een vorm van jeugdzorg.

Soort onderwijs voor 5- en 11-jarigen, 2013*

Vooral naar speciale school cluster 4

Ook in de middelbare schoolleeftijd, 12 tot en met 17 jaar, volgen jongeren met jeugdzorg vaker onderwijs aan speciale scholen dan alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar: 15 procent van de jongeren met jeugdzorg tegenover 3 procent gemiddeld. Van alle jongeren in de middelbare schoolleeftijd die onderwijs volgen aan speciale scholen ontvangt bijna 20 procent een vorm van jeugdzorg.

Het gaat bij jeugdzorgjongeren op speciale scholen vooral om cluster 4. Zo volgde 79 procent van de jeugdzorgjongeren van 12 tot en met 17 jaar die naar een speciale school gingen onderwijs in cluster 4 en 18 procent in cluster 3. Cluster 4 richt zich op leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de zogeheten zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Cluster 3 is gericht op leerlingen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, onder wie de zeer moeilijk lerende kinderen.

Jeugdzorgjongeren van 17 jaar vaker op het mbo en minder vaak in voortgezet onderwijs

Jeugdzorgjongeren van 17 jaar zitten meer dan gemiddeld op het middelbaar beroepsonderwijs en minder dan gemiddeld in het voortgezet onderwijs. Zo neemt 54 procent van de jongeren van 17 jaar met jeugdzorg deel aan het mbo en zit 24 procent in het voortgezet onderwijs. Gemiddeld over alle 17-jarigen gaat het om respectievelijk 44 en 42 procent.

Het CBS publiceerde vorige week al dat de meeste jongeren die het voortgezet speciaal onderwijs verlaten verder studeren in het mbo op niveau 1 of niveau 2 ( een assistent- of basisberoepsopleiding).

Soort onderwijs voor 12- en 17-jarigen, 2013*