Jonge mannen vaker werkloos dan jonge vrouwen

Arbeid | 05-06-2013 14:06

In 2012 waren meer niet-onderwijsvolgende jongeren werkloos dan een jaar eerder. De werkloosheid onder jonge mannen was in dit jaar iets hoger dan onder jonge vrouwen. Onder jongeren zonder startkwalificatie was de werkloosheid twee keer zo hoog als onder jongeren met een startkwalificatie.

Werkloosheid onder jongeren hoger dan in 2011

In 2012 waren 64 duizend niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar werkloos. Dit komt neer op 9,3 procent.  De werkloosheid onder deze jongeren was hoger dan in 2011. Toen waren 52 duizend jongeren, ofwel 7,6 procent, werkloos. In 2004 was de werkloosheid voor het laatst hoger met ruim 10 procent van de niet-onderwijsvolgende 15- tot 27-jarigen.

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar)

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar)

Werkloosheid onder jonge mannen iets hoger

De werkloosheid onder jonge mannen was in 2012 iets hoger dan onder jonge vrouwen, respectievelijk 9,6 en 9 procent. Eind 2008, begin 2009 nam vooral het aandeel werkloze jonge mannen ineens fors toe. Bij een omslag van de conjunctuur is het gebruikelijk dat de werkloosheid vooral bij jonge mannen relatief sterk toe- of afneemt. Vanaf eind 2011 was het verschil tussen mannen en vrouwen weer relatief klein.

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar) naar geslacht

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar) naar geslacht

Jongeren zonder startkwalificatie twee keer zo vaak werkloos

Onder jongeren zonder startkwalificatie is het werkloosheidspercentage bijna twee keer zo hoog als onder jongeren die wel over deze kwalificatie beschikken. Respectievelijk 14,4 en 7,6 procent was werkloos in 2012. Vergeleken met 2008 is de werkloosheid zowel onder degenen zonder als met een startkwalificatie fors hoger, toen ging het om een aandeel van respectievelijk 9,6 en 3,6 procent. 

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar) naar startkwalificatie en geslacht

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar) naar startkwalificatie en geslacht