Een op tien jongeren krijgt jeugdhulp

Jongeren en gezin | 29-04-2016 15:04

Ruim 356 duizend jongeren tot 18 jaar hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen. Dat is 10 procent van alle jongeren. In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren hulp.

Met de invoering van de Jeugdwet (2015) zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. Deze hulp bestaat onder meer uit het begeleiden of behandelen van jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen.

Veel meer jongens dan meisjes ontvingen jeugdhulp. In 2015 kregen 210 duizend jongens en 146 duizend meisjes jeugdhulp. Dat is een op de acht jongens en een op de elf meisjes. Vooral bij de 4- tot 12-jarigen zijn jongens oververtegenwoordigd.

Grafiek die laat zien dat in 2015 ruim 200 duizend jongens en bijna 150 duizend meisjes in Nederland jeugdhulp kregen.

Meeste jeugdhulp in Groningen

Het percentage jongeren met jeugdhulp was het hoogst in de Groningse gemeenten Eemsmond, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Veendam. Meer dan 16 procent van de jongeren in deze gemeenten kreeg jeugdhulp. Van alle jongeren met jeugdhulp kwamen de meesten uit Rotterdam (13 duizend), Den Haag (13 duizend) en Amsterdam (12 duizend).

Kaart van Nederland die per gemeente het aandeel jongeren laat zien met jeugdhulp in 2015.

Niet-westerse jongeren minst vaak in jeugdhulp

Van de jongeren die in 2015 jeugdhulp ontvingen, hadden 53 duizend een niet-westerse herkomst. Dit komt overeen met 9,2 procent van alle niet-westerse allochtone jongeren in Nederland. Van de jongeren met een westerse herkomst was dit 9,7 procent, van de autochtone jongeren 10,7 procent.