Verschillen in uitstroom jeugdhulp in 4 gemeenten onderzocht

Nader onderzoek | 13-06-2022 09:06

Er is nader onderzoek gedaan naar achterblijvende uitstroom uit de Jeugdzorg bij een viertal gemeenten, waarvan twee met een licht achterblijvende uitstroom en twee met een significant achterblijvende uitstroom.