Meeste jongvolwassenen positief over het leven

Gezondheid en welzijn | 30-11-2017 00:11

De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Ongeveer 85 procent  gaf dat desgevraagd aan in 2016. Jongvolwassenen die een opleiding van een hoog niveau volgen of hebben gevolgd, beantwoordden deze vragen vaker positief dan leeftijdsgenoten met een laag onderwijsniveau. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor.

De cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn, waarvoor jaarlijks een enquête wordt gehouden onder 15-plussers. Respondenten beantwoordden onder meer vragen over de mate van tevredenheid met het leven en eenzaamheid.

Het percentage jongvolwassenen dat tevreden is met hun leven, is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van  alle Nederlanders vanaf 18 jaar. Het oordeel hangt onder andere samen met hun woonsituatie, leeftijd en hun hoogst gevolgde onderwijsniveau. Bijna 8 op de 10 jongvolwassenen die een opleiding op laag niveau volgen of hebben gevolgd, zijn tevreden met het leven, tegen bijna 9 op de 10 hbo’ers of wo’ers. De tevredenheid van jongvolwassenen neemt licht af naarmate ze ouder worden, en is het hoogst bij degenen die met een partner of thuis bij beide ouders wonen.

1 op de 25 jongvolwassenen ontevreden over sociale leven

Uit eerder onderzoek blijkt dat tevredenheid met het leven samenhangt met tevredenheid over een aantal deelaspecten van het leven, zoals de vriendenkring. Van de jongvolwassen was 85 procent in 2016 tevreden met zijn of haar sociale leven; 4 procent was ontevreden.

Bij vereniging actieve jongvolwassenen tevredener met sociale leven

Jongvolwassenen die een wo- of hbo-opleiding volgen of hebben gevolgd, zijn vaker tevreden met het sociale leven dan degenen met een laag of middelbaar onderwijsniveau. Dit wordt verklaard door de hogere deelname aan verenigingsactiviteiten van hoogopgeleiden in vergelijking tot de lagere onderwijsniveaus. Jongvolwassenen die regelmatig deelnemen aan verenigingsactiviteiten oordeelden positiever over hun sociale leven dan leeftijdsgenoten die dat niet doen.

Jongvolwassenen oordelen bovendien positiever over hun sociale leven als ze regelmatig contact hebben met familie of vrienden. Zo waren ruim 9 op de 10 jongvolwassenen die dagelijks contact hebben met vrienden tevreden met het sociale leven. Dit was het geval bij bijna 5 op de 10 die deze contacten minder dan een keer per week hadden.

Helft jongvolwassenen met goed sociaal leven voelt zich soms eenzaam

In 2015 voelde 2,2 procent van de jongvolwassenen zich in sterke mate eenzaam, wat zich ook vertaalt in minder tevredenheid met het sociale leven. Van de jongvolwassenen die niet tevreden zijn met hun sociale leven voelt 9,6 procent zich in sterke mate eenzaam. Minder dan 1 procent van de jongvolwassenen die positief oordelen over hun sociale leven heeft dit gevoel, waar meer dan de helft zich soms eenzaam voelt.