Geslaagden vwo en havo kozen vaak schei- en wiskunde

Onderwijs | 14-03-2019 16:03

Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, wiskunde en maatschappijleer kozen vwo-leerlingen die in 2017 slaagden voor hun examen het vaakst voor scheikunde, de havo-geslaagden voor wiskunde A. De gekozen vakken hangen voor een groot deel samen met de keuze voor een profiel. Duits was de meest gekozen tweede vreemde taal. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS op de examendata van 2016/’17.

In 2017 haalden bijna 82 duizend leerlingen een diploma van vwo of havo. Naast de voor iedereen verplichte vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer kent het vwo nog een verplichting voor wiskunde (A, B of C). Welke vakken de geslaagde leerlingen nog meer volgden hangt voor een groot deel samen met het profiel waarin zij examen deden, maar ook van het aanbod van vakken door de school. Op de havo kozen de geslaagden het vaakst voor het profiel Economie & Maatschappij (42 procent). Op het vwo was een combinatie van de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid met 36 procent het meest gekozen profiel.

6 Op de 10 vwo-geslaagden deden scheikunde

In 2017 slaagden ruim 34 duizend leerlingen voor hun vwo-diploma. Vwo-leerlingen doen centraal schriftelijk eindexamen in minimaal acht vakken: Nederlands, Engels, een tweede vreemde taal, vier vakken uit het profieldeel en een vak in het vrije deel.

Voor de vwo’ers is scheikunde het meest gekozen vak buiten de voor iedereen verplichte vakken: 60 procent van de geslaagden deed examen in dit vak. Scheikunde is een verplicht vak voor leerlingen die het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid hebben gekozen. 60 Procent van de geslaagden op het vwo koos een van deze of beide profielen.

Duits is de meest gekozen tweede vreemde taal op het vwo. Ruim 19 duizend geslaagden deden eindexamen Duits, 56 procent van alle geslaagden. Bijna 13 duizend (37 procent) kozen Frans. Daarna volgden Latijn, Grieks en Spaans. Honderd leerlingen haalden hun vwo-examen met Chinees in hun vakkenpakket.

Van de wiskundevakken kozen vwo-geslaagden het vaakst wiskunde B. Dit is verplicht binnen het profiel Natuur & Techniek, maar leerlingen binnen een ander profiel kunnen dit ook kiezen. Wiskunde A werd vooral gevolgd door leerlingen met een profiel Natuur & Gezondheid of Economie & Maatschappij.

Wiskunde A meest gekozen vak havo-geslaagden

In 2017 haalden 47 duizend examenkandidaten een havo-diploma. Havo-leerlingen doen centraal schriftelijk eindexamen in minimaal zeven vakken. De andere vakken worden afgerond met een schoolexamen. In tegenstelling tot het vwo is op de havo een tweede vreemde taal alleen verplicht voor leerlingen die het profiel Cultuur & Maatschappij kiezen. De overige vakken binnen het verplichte deel zijn gelijk aan de verplichte vakken op het vwo.

Buiten de vakken in het verplichte deel is wiskunde A het meest gekozen vak op de havo. Twee derde van de havo-geslaagden deed examen in wiskunde A. Op de havo is wiskunde B verplicht in het profiel Natuur & Techniek en in de profielen Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij moeten leerlingen kiezen tussen wiskunde A of B. Voor leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij is wiskunde geen verplicht vak.

Voor havo-leerlingen is een tweede vreemde taal alleen verplicht voor leerlingen die het profiel Cultuur & Maatschappij hebben gekozen. De overige leerlingen kunnen een vreemde taal volgen als profielkeuzevak of in het vrije gedeelte. Duits en Frans zijn het meest gevolgd, bijna 15 duizend geslaagden deden Duits (31 procent) en ruim 9 duizend Frans. Ruim duizend geslaagden kozen Spaans.