Zorgopleiding meest populair onder jonge vrouwelijke mbo’ers

Onderwijs | 29-05-2013 14:05

Een op de vijf 15- tot 25-jarigen volgde in het schooljaar 2011/’12 een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het aantal mbo’ers is de afgelopen vijf jaar min of meer gelijk gebleven. Het merendeel van de jongeren in het mbo volgt de beroepsopleidende leerweg (bol). De richting gezondheidszorg en welzijn is, vooral onder vrouwen, het meest populair.

Een op de vijf 15- tot 25-jarigen volgt mbo-opleiding

In het schooljaar 2011/’12 volgden 433 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar een middelbare beroepsopleiding. Van alle 15- tot 25-jarigen is dat ongeveer een op de vijf. In deze leeftijdsgroep zaten in dat schooljaar 450 duizend jongeren in het voortgezet onderwijs, 320 duizend in het hoger beroepsonderwijs en 185 duizend in het wetenschappelijk onderwijs. De meeste mbo’ers zijn jonger dan 20 jaar. Jonge mannen zijn in het mbo licht in de meerderheid.

Mbo-deelnemers naar leeftijd en geslacht, 2011/’12*

Overgrote meerderheid volgt beroepsopleidende leerweg

Bijna 80 procent van alle jongeren in het mbo volgt een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol). In het schooljaar 2011/’12 waren dit er 342 duizend. De meerderheid van alle bol-deelnemers volgde een opleiding op niveau 4. De overige 91 duizend jonge mbo’ers volgden de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dit zijn jongeren die een baan hebben bij een erkend leerbedrijf en die een à twee dagen naar school gaan. De jongeren in de bbl zijn wat ouder dan in de bol. Ruim de helft van de jongeren in de bbl was 20 jaar of ouder, tegenover een derde in de bol.

Mbo-deelnemers (15 tot 25 jaar) naar leerweg  en niveau, 2011/’12*

Gezondheidszorg, dienstverlening en handel in de top drie

Met 92 duizend deelnemers was de studierichting gezondheidszorg en welzijn het meest in trek onder jongeren in schooljaar 2011/’12. Dit komt vooral door de vrouwen die met bijna 90 procent de overgrote meerderheid vormen. De richtingen dienstverlening, handel en techniek zijn ook populair met elk meer dan 80 duizend deelnemers in de leeftijd tot 25 jaar. Het zijn vooral mannen die een opleiding in de techniek kiezen.

Mbo-deelnemers (15 tot 25 jaar) naar opleidingsrichting, 2011/’12*