Nader onderzoek naar het inzetten van preventie voor jeugdhulp door gemeenten door JB Lorenz

Nader onderzoek | 08-11-2017 00:11

Het doel van het onderzoek is te komen tot nader inzicht in de mate en wijze waarop gemeenten werken aan de doelstelling uit de Jeugdwet om meer in te zetten op preventie, en de mate waarin deze preventie effect heeft op de inzet van specialistische en zwaardere vormen van jeugdhulp.