Meeste kans op werk voor jongere vrouwen met hbo/wo-docentenopleiding

Onderwijs | 23-01-2015 10:01

In de periode 2011-2013 had drie kwart van de  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgden betaald werk. De meeste kans op werk hebben vrouwen met een docentenopleiding of een andere pedagogische opleiding op hbo- of wo-niveau. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Arbeidsparticipatie het hoogst bij opleidingen voor onderwijs en gezondheidszorg

Ruim driekwart van de niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar heeft werk voor minimaal 12 uur per week. Leraren- en docentenopleidingen, opleidingen in gezondheidszorg en welzijn en technische opleidingen geven de meeste kans op werk. Met een algemene opleiding (vmbo-tl/g, havo, vwo) is het lastiger om betaald werk te vinden.

Jonge mannen vinden het vaakst een betaalde baan als zij een opleiding hebben in de gezondheidszorg en welzijn, techniek, op het terrein van openbare orde en veiligheid of de krijgsmacht. Jonge vrouwen vinden juist vaak een baan met een opleiding in de richtingen gezondheidszorg en welzijn, economisch-juridische opleidingen en opleidingen die voorbereiden op een baan in het onderwijs.

Arbeidsparticipatie jongeren (15-27 jaar) naar onderwijsrichting en geslacht, 2011–2013

Vrouwen met algemene vmbo-opleiding vinden vaak betaald werk

Voor een belangrijk deel hangt het vinden van betaald werk samen met het onderwijsniveau. Jongeren met een hbo- of een wo-diploma hebben verreweg het vaakst een betaalde baan. De arbeidsparticipatie van vrouwen  met een vmbo tl/g-opleiding  is relatief hoog in vergelijking met de arbeidsparticipatie van vrouwen met een beroepsgerichte vmbo-opleiding. Dat is opmerkelijk omdat jongeren met een algemene opleiding doorgaans minder vaak werk hebben dan met een opleiding in een specifieke richting. De verschillen zijn binnen het vmbo voor vrouwen echter wel beduidend kleiner dan voor mannen. Van de mannen met een technische vmbo-opleiding (bouwvakkers, elektriciens, automonteurs) hebben ongeveer acht op de tien betaald werk. Alleen onder mannen met een economisch-juridische opleiding (verkoopmedewerker, magazijnwerker, administratief medewerker) is dit met zeven op de tien iets lager, en vergelijkbaar met het aandeel vmbo-vrouwen in deze onderwijsrichting dat betaald werk heeft.

Meeste jonge vrouwen met onderwijsgerichte hbo- of wo-opleiding hebben een baan

Van alle hbo- en wo-opleidingen geeft een opleiding voor een baan in het onderwijs het vaakst betaald werk. Het aandeel vrouwen met een onderwijsgerichte opleiding op minstens hbo-niveau is met 96 procent verreweg het hoogst. Op het hoogste onderwijsniveau is de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen ongeveer even hoog, met uitzondering van de richting techniek. Vrouwen met een technische opleiding op hbo- en wo-niveau hebben minder vaak betaald werk dan mannen met een technische opleiding.

Arbeidsparticipatie jongeren (15 tot 27 jaar) naar onderwijsniveau en -richting, 2011–2013