Forse afname aantal tienermoeders

Gezondheid en welzijn | 21-12-2012 10:12

Het aantal tienermoeders was in 2012 met nog geen 3 duizend aanzienlijk lager dan in de eerste helft van het vorige decennium.

Laagste aandeel tienermoeders sinds eeuwwisseling

Op 1 januari 2012 telde ons land 2,9 duizend moeders van 19 jaar of jonger. Een jaar eerder lag dit aantal tienermoeders met bijna 3,2 duizend iets hoger. In 2003 telde ons land er nog ruim 4,8 duizend. Het aandeel tienermoeders bedroeg in 2012 minder dan 6 op de duizend meisjes in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Dit is het laagste aandeel sinds de eeuwwisseling.

Tienermoeders (15 tot 20 jaar)

Tienermoeders (15 tot 20 jaar)

Hoog aandeel tienermoeders in Rotterdam

Van de vier grote steden kende Rotterdam in 2012 het hoogste aandeel tienermoeders: ruim 15 op de duizend meisjes van 15 tot 20 jaar. In Den Haag en Amsterdam lag dit aandeel ook hoger dan het landelijke gemiddelde, respectievelijk 13 en 9 op de duizend meisjes. In Utrecht daarentegen ligt het aandeel tienermoeders met iets meer dan 4 op de duizend ver onder het landelijke niveau.

Het aandeel tienermoeders is verder relatief hoog in meerdere gemeenten in Noord-Nederland, Zeeland, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg (de Oostelijke Mijnstreek).

Aandeel tienermoeders (15 tot 20 jaar) per gemeente, 2012

Aandeel tienermoeders (15 tot 20 jaar) per gemeente, 2012

Vooral Antilliaanse vrouwen op jonge leeftijd moeder

Van de 84 duizend vrouwen die in 2011 voor het eerst moeder werden, hadden er zeven op de tien een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar. Een klein deel, 2 procent, was nog geen 20 jaar bij de geboorte van hun eerste kindje. Met 13 procent jonger dan 20 jaar en 31 procent in de leeftijd van 20 tot 25 jaar, worden Antilliaanse vrouwen op relatief jonge leeftijd voor het eerst moeder. Surinaamse vrouwen beginnen gemiddeld wat later aan het moederschap. Een op de vijf wordt voor het eerst moeder na haar 35ste.

Geboorte eerste kind naar leeftijd en geboorteland van de moeder, 2011

Geboorte eerste kind naar leeftijd en geboorteland van de moeder, 2011