De verwijzer voorbij. Nader onderzoek verblijf anders en verwijzingen door gemeentelijke toegang.

Nader onderzoek | 10-03-2020 16:03 | Gewijzigd op 10-03-2020 16:03

Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar mogelijke verbanden tussen het gebruik van jeugdhulp met verblijf enerzijds en wijkteams en hun verwijzingen naar jeugdhulp met verblijf anders anderzijds. Er wordt gekeken naar jeugdzorgregio’s die opvallende cijfers op dit onderwerp vertonen en geprobeerd om die cijfers inhoudelijk te duiden.