Wajong-uitkeringen aan jongeren

Het aantal Wajong-uitkeringen aan jongeren verschilt van het aantal jongeren met een Wajong-uitkering. Bij het aantal Wajong-uitkeringen tellen namelijk Wajong-uitkeringen mee aan personen in het buitenland. Daarnaast worden ook de zogenaamde nuluitkeringen meegeteld. Dit zijn uitkeringen die niet tot uitbetaling komen door korting op de uitkering, in verband met inkomsten uit arbeid, door sanctie of schorsing.