De wettelijke ouders van het kind ofwel één wettelijke ouder die, al dan niet gehuwd of als geregistreerd partners, samenwoont met een nieuwe partner, zijnde de stiefouder van het kind.