Werkzoekenden

Het aantal werkzoekende jongeren dat staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf.

Bron: Registratie UWV WERKbedrijf.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine