Vragen over sociale media in onderzoek Belevingen 2017

Gebruik van sociale media

Gebruikt u weleens sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Skype of YouTube? Ja/Nee

Waarom maakt u gebruik van sociale media?

Is dat om één of meer van de volgende redenen:

-    Om in contact te blijven met anderen;
-    Omdat ik het leuk vind;
-    Om te kijken wat anderen doen;
-    Om geen informatie te missen;
-    Om iets te doen te hebben als ik me verveel;
-    Om een andere reden.

Aan personen die geen gebruik maken van sociale media is gevraagd wat hiervan de reden of redenen zijn.

Waarom maakt u geen gebruik van sociale media? 
Is dat om één of meer van de volgende redenen:
-    Ik heb er geen interesse in;
-    Ik heb er geen tijd voor;
-    Ik heb geen smartphone, tablet of computer;
-    Ik mag het niet van mijn ouders;
-    Om een andere reden. 

De antwoordoptie ‘Ik mag het niet van mijn ouders’ is alleen voorgelegd aan jongeren tot 25 jaar die bij hun ouders wonen. 

Aan de personen die gebruik maken van sociale media zijn de onderstaande vragen gesteld.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan sociale media? Minder dan 1 uur per dag, 1 tot 3 uur per dag, 3 tot 5 uur per dag, 5 tot 10 uur per dag, 10 uur per dag of meer.

Belang van sociale media

Om inzicht te krijgen in het belang dat mensen hechten aan sociale media, is gevraagd of gebruikers van sociale media het eens of oneens zijn met de volgende stellingen:
-    Het hebben van veel contacten op sociale media geeft me een goed gevoel;
-    Als ik ergens ben waar ik niet online kan, vind ik dat vervelend;
-    Ik heb liever contact met mensen via sociale media dan dat ik met ze afspreek;
-    Ik ben bang dat ik dingen mis als ik geen gebruik maak van sociale media;
-    Als mensen dingen van mij liken, retweeten of sharen geeft me dat een goed gevoel;
-    Ik voel mij onrustig als er een bericht binnenkomt en ik het niet direct kan bekijken.
Respondenten die bij een stelling voor de optie ‘niet van toepassing’ hebben gekozen, zijn in de desbetreffende analyses buiten beschouwing gelaten.   

Hoe belangrijk zijn sociale media voor u? U kunt antwoorden op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij een 1 staat voor ‘totaal onbelangrijk’ en een 10 voor ‘ontzettend belangrijk’.
Vindt u uzelf verslaafd aan sociale media? Ja/Nee

Invloed van sociale media

Vindt u dat uw gebruik van sociale media vooral een positieve invloed, vooral een negatieve invloed of geen invloed heeft als het gaat om: 
-    school- of studieresultaten (deze vraag is alleen gesteld aan personen die onderwijs volgen);
-    werk (deze vraag is alleen gesteld aan personen met betaald werk);
-    contact met familie en vrienden;
-    nachtrust.
Bij ieder aspect waarbij is aangegeven dat het gebruik van sociale media een positieve dan
wel negatieve invloed uitoefent, is door middel van een open vraag nagegaan op welke
manier dit dan is.