Voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaters zijn de jongeren die op 1 oktober van schooljaar t+1 het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (d.w.z. een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). De totaalcijfers zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap berekend, en hebben als uitgangspunt dat al het voortijdig schoolverlaten binnen het bekostigd onderwijs in beeld wordt gebracht. Het Ministerie heeft daartoe gecorrigeerd voor de onvolledigheid van de gegevens. De onvolledigheid betreft voornamelijk onvolledige opgave door instellingen in het beginjaar, en doorstroom naar vormen van onderwijs die nog niet (geheel) zijn opgenomen in het Onderwijsnummer.