Voortijdig schoolverlaters

Personen van 18 tot 25 jaar die het onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Het bezit van een startkwalificatie houdt in dat iemand ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding, een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of een oude opleiding van vergelijkbaar niveau heeft.

De cijfers gaan over het totale volume voortijdig schoolverlaters van 18 tot 25 jaar. Dit is het totaal aantal personen van 18 tot 25 jaar zonder startkwalificatie in Nederland. Dit aantal is ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Het gaat niet om de jaarlijkse aanwas van nieuwe voortijdig schoolverlaters. De nieuwe aanwas is het aantal personen dat in een bepaald schooljaar het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie, en is gebaseerd op onderwijsregistraties.