Uitkeringen, WW

Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Werkloosheidwet (WW).

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Bron: CBS, Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine.