Regulier onderwijs

Onder regulier onderwijs valt:

  • Basisonderwijs

  • Totaal speciaal onderwijs

  • Totaal voortgezet onderwijs

  • Totaal mbo en educatie

  • Hoger beroepsonderwijs

  • Wetenschappelijk onderwijs