Primair onderwijs

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen.
In dit artikel wordt het voortgezet onderwijs op speciale scholen buiten beschouwing gelaten.