Persoonlijk inkomen

Inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag en kindgebonden budget).
Premies inkomensverzekeringen zijn hierop in mindering gebracht.