Jongeren die niet werken en geen opleiding volgen

Personen van 15 tot 25 jaar die tot de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren en die in de afgelopen vier weken niet hebben deelgenomen aan een opleiding of een cursus behoren tot de zogenaamde NEETs (Not in Employment, Education or Training). Het aandeel NEETs wordt op internationaal niveau gebruikt als kwaliteitsindicator voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt.