Jeugdzorg in natura

Het geheel van jeugdhulp in natura (dus zonder de jeugdhulp die betaald wordt met een persoonsgebonden budget), jeugdbescherming en jeugdreclassering dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens de Jeugdwet.