Eerder jeugdhulp gekregen

Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen. Aansluitende trajecten worden niet als herhaling gezien. Er moet minstens een dag zitten tussen het afgesloten jeugdhulptraject en het nieuw gestarte jeugdhulptraject.