Economisch zelfstandig

Iemand is economisch zelfstandig wanneer zijn of haar inkomsten uit arbeid of eigen onderneming ten minste 70 procent van het netto minimumloon bedragen. Dit komt overeen met het bijstandsniveau van een alleenstaande.

De uitkomsten over economische zelfstandigheid van personen zijn berekend op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en aangevuld met inkomensgegevens die voornamelijk van de Belastingdienst komen). Economische zelfstandigheid is bepaald op basis van het gemiddeld jaarinkomen uit werk. Dit jaargemiddelde kan afwijken van het feitelijk inkomen op moment van enquête in de EBB.