Diploma's wo master/doctoraal

Het aantal jongeren van 12 tot 25 jaar die een master of een doctoraal diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) hebben gehaald.

Als geslaagden voor een doctoraal worden geteld: degenen die geslaagd zijn voor een universitaire opleiding 'oude stijl'. Met ingang van het studiejaar 2002/'03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Het masterdiploma is daarna in de plaats gekomen van het doctoraaldiploma. Een masteropleiding duurt meestal 1 à 2 leerjaren. Om toegang te krijgen tot een wo-masteropleiding is een succesvolle afronding van een wo-bacheloropleiding vereist.

Bij de telling van master en doctoraal geslaagden in het wo worden alle geslaagden in het betreffende opleidingsjaar geteld. In het wetenschappelijk onderwijs loopt het studiejaar van 1 september tot en met 31 augustus.

Omdat in de landelijke jeugdmonitor alleen de jongeren tot 25 jaar worden geteld, kunnen de cijfers afwijken van de cijfers die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gepresenteerd worden. Het ministerie van OCW telt alle geslaagden namelijk mee.

Gegevens hebben betrekking op schooljaren. Wanneer wordt gesproken over het jaar 2005, dan wordt daarmee het schooljaar 2005/'06 bedoeld. De gegevens over geslaagden beschrijven de situatie aan het einde van het schooljaar.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2000/'01.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine