Allochtoon huishouden

In deze bijdrage is een allochtoon huishouden gedefinieerd als een huishouden waar één of beide ouders eerste of tweede generatie allochtoon is. Als beide ouders allochtoon zijn dan is geclassificeerd naar de herkomstgroepering van de referentiepersoon. Als een van de ouders allochtoon is dan is het huishouden geclassificeerd naar de herkomstgroepering van de allochtone ouder.