Alcohol, gebruik

Het percentage scholieren (vmbo/havo/vwo) dat ooit alcohol heeft gedronken. Hierbij gaat het om life-time prevalentie, ofwel om de vraag of jongeren minstens één keer in hun hele leven alcohol hebben gedronken.

Gegevens eens in de vier jaar beschikbaar vanaf 2003.
Bron: Trimbos-instituut, Peilstationonderzoek