Afkortingen schoolsoorten

vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs
mavo = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
vmbo = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
mbo = middelbaar beroepsonderwijs
hbo = hoger beroepsonderwijs
wo = wetenschappelijk onderwijs